Skip to content Skip to footer

   İK MİSYONUMUZ VE POLİTİKAMIZ

    İK Misyonumuz

   Örgütsel başarı ve performansı yaratacak, uygun eğitim ve deneyime sahip, kendisini ve işini geliştirebilen, paylaşımcı ve grup değerlerini benimseyen yeterli insan kaynağının temin edilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm Ofton Turizm yönetim kademeleri ve çalışanlarına gereken desteği vermek.

   İK Politikamız

   • Ofton Turizm; uzun soluklu rekabet avantajı sağlayan kilit faktörün taklit edilmesi çok güç olan kurum kültürü ve bu kültürü yaratanın çalışanları olduğu bilinci ile hareket eder.
   • Çalışanlarını seçerken “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi çerçevesinde hareket eder. Söz konusu işin gerektirdiği niteliklere uygun özelliklere sahip çalışanları seçer.
   • Çalışanlarını yapıcı ve katılımcı yönetim şekli ile motive eder.
   • Çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerini, şirket hedefleri başta olmak üzere kişisel hedefleri ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak “Fırsat Eşitliği” ilkesi doğrultusunda planlar ve sağlar; misafirlerine, şirket ve çalışma arkadaşlarına ve bulunduğu çevreye değer yaratan tüm çalışanlarının korunmasına özen gösterir.

   İK MİSYONUMUZ VE POLİTİKAMIZ

   İK Misyonumuz

   Örgütsel başarı ve performansı yaratacak, uygun eğitim ve deneyime sahip, kendisini ve işini geliştirebilen, paylaşımcı ve grup değerlerini benimseyen yeterli insan kaynağının temin edilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm Ofton Turizm yönetim kademeleri ve çalışanlarına gereken desteği vermek.

   İK Politikamız

   • Ofton Turizm; uzun soluklu rekabet avantajı sağlayan kilit faktörün taklit edilmesi çok güç olan kurum kültürü ve bu kültürü yaratanın çalışanları olduğu bilinci ile hareket eder.
   • Çalışanlarını seçerken “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi çerçevesinde hareket eder. Söz konusu işin gerektirdiği niteliklere uygun özelliklere sahip çalışanları seçer.
   • Çalışanlarını yapıcı ve katılımcı yönetim şekli ile motive eder.
   • Çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerini, şirket hedefleri başta olmak üzere kişisel hedefleri ve yetkinliklerini de göz önünde bulundurarak “Fırsat Eşitliği” ilkesi doğrultusunda planlar ve sağlar; misafirlerine, şirket ve çalışma arkadaşlarına ve bulunduğu çevreye değer yaratan tüm çalışanlarının korunmasına özen gösterir.

   KALİTE FELSEFEMİZ

   Ofton Turizm olarak, misafir memnuniyetini sağlayarak rekabet gücümüzü artırabileceğimize, yer aldığımız pazarlarda çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz.

   Hedefimiz, taahhüt etmiş olduğumuz hizmetleri yüksek kalitede en iyi şekilde vermektir. Bunu başarabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan almaktayız.

   Misafir, çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek geri bildirimleri, yasal mevzuatların da ötesinde misafir odaklı bakış açısı ile adil ve tarafsız olarak değerlendiririz.

   Mevcut kalite ve şikâyetleri ele alma sistemimizin, her bir çalışanımız tarafından bilinçli uygulanması, hizmet kalitemizin ve misafir memnuniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır.

   Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

   ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

   Ofton Turizm olarak, faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara, çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiririz. Bunu sağlamak için;

   – Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.

   – Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar oluşturur, bunları gözden geçirir, gerekli kaynak yatırımlarını yaparız.

   – Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getiririz.

   – Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve önlemler alırız.

   – Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.

   – Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteririz.

   – Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendirilerek, tatilleri süresince doğaya saygılı olma ve korumak için katkıda bulunmalarını bekleriz.

   Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya davet ediyorum.

   GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

   Ofton Turizm olarak, tüm gıda üretim ve sunum süreçlerimizi yasal mevzuat ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

   Hedefimiz, ürünlerimizi gıda güvenliği ilkelerine uygun şekilde üretmek, sunmak ve en üst düzeyde memnuniyet sağlamaktır.

   Hedeflerimize ulaşabilmek için en değerli desteği, alanında uzman çalışanlarımızdan alır, çalışanlarımızın yetkinlik düzeylerinin artırılması amacı ile eğitimler düzenleriz.

   Gıda üretim zinciri içerisinde, iç ve dış taraflar ile etkin iletişim kanalları kurarız.

   Satın alma aşamasından sunuma kadar, gıda güvenliği risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırız.

   Gıda güvenliği yönetim sistemimizi ve hedeflerimizi izler, sürekli gelişimi için programlar oluşturur ve gerekli kaynakları sağlarız.

   Genel Müdür olarak ben, tüm çalışanlarımızı bu politikayı işlerinin ayrılmaz bir olarak uygulamaya davet ediyorum.

   SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

   Ofton Turizm, çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda 2024 yılı başında yayınladığı Çevre ve Yeşil Manifestosu ile almış olduğu çevre koruma kararlarına paralel olarak çevre koruma çalışmaları yapmaktadır. Tanımlanmış olan çevre boyutlarından yola çıkarak çevre performansı hedefleri takip edilmekte ve sürekli iyileştirme raporlanmaktadır.

   Ofton Turizm’ın sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri, Doğal Çevrenin Korunması, Tanıtım ve Destek Projeleri, İnsana Katkı, İnsan Haklarının Korunması ve Eğitime Destek gibi başlıklar altında toplanmış olup, “Yeşil Güzeldir” ana teması altında sektöründe öncü çevre projeleri geliştirilmeye devam edilmektedir.

   Ofton Turizm, sürekli olarak çeşitli yardım kampanyalarına katılmakta, sponsorluklar ve bağışlar yapmakta ve yardım amaçlı yerel sosyal projelere destek vermektedir. Bunları gerçekleştirirken uluslararası çocuk hakları politikaları izlenmektedir. Her yıl bölgeden bir okul seçilerek ağaçlandırma yapılmakta ve yönetim ile beraber çocuklar ve yerel halk ile istişare yapılmaktadır.

   Ofton Turizm olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin İstanbul bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz, kültürel ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle adil ve eşit yaklaşım prensibiyle hareket ediyoruz. Personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

   Sürdürülebilir kaynakları daha etkin kullanmak için istihdam olanağını devam ettirdik, daimi ve sezonda çalışan personelimizin eğitimini sağladık.

   Sorumluluklar

   Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sorumlulukları tanımlanmış Sosyal Komite aracılığıyla yapmaktayız.Sürdürülebilir çalışmalarımız için iş birliklerimiz;

   Bölgesel yerel idareler, Tedarikçiler, Sosyal yardımlaşma kurumları, Alt yükleniciler, çalışanlar, Acenteler, Tur Operatörleri

   Ofton Turizm

   Close